Testpark.cz

Latinské názvy značek

1/10

vodík

2/10

zlato

3/10

cín

4/10

radium

5/10

bor

6/10

olovo

7/10

uhlík

8/10

hořčík

9/10

dusík

10/10

arsen

Autor: anonym, 2005