Testpark.cz

Test pro študáky gymnásií

1/15

Mezi prvky které tvoří vodíkové (vazby) můstky nepatří prvek ?

2/15

Co je to hydrogenace ?

3/15

Co je to oleum ?

4/15

Co je to proces pasivace ?

5/15

Která z následujících kyselin je nejslabší ?

6/15

Obecné označení elektronové konfigurace pro CHALKOGENY je:

7/15

Dusík je 4-vazný, ale z jakého důvodu když jeho ox. číslo je 5??

8/15

Fosfor má 3 modifikace, označ tu, která sem nepatří?

9/15

Čistá kyselina trihydrogenfosforečná se v POTRAVINÁŘSTVÍ využívá:

10/15

Kde nenajdeme uhlík vázaný ?

11/15

Dusík má bod tání:

12/15

Oxid uhelnatý (CO) vzniká při:

13/15

Oxid uhličitý (CO2) vzniká při:

14/15

Křemík je kolikátý nejrozšířenější prvek v zemi ?

15/15

Který prvek je 3. nejrozšířenější prvek zemské kůry ?

Autor: Tret, 2006