Testpark.cz

Návod: Jak vyplnit test

Výběr testu

Na úvodní stránce či v některé z tématických kategorií klikněte na název testu, který vám přijde zajímavý. V pravém dolním rohu se zobrazuje počet otázek daného testu.

Zodpovězení otázky

U většiny testů máte otázku a čtyři možnosti. Kliknutím na jednu z odpovědí nebo kulaté tlačítko před danou možností se otázka vyhodnotí. Správná možnost se vždy podbarví zelenou barvou a text této odpovědi zbělá. V případě, že jste odpověděli chybně, tak vámi zvolená možnost bude přešrtnutá a zobrazená červeným písmem. Správná odpověď i v případě chybné odpovědi zezelená. Ostatní možnosti se částečně zprůhlední. Po 2 sekundách se zobrazí další otázka. Celý postup opakujte.

Celkové vyhodnocení testu

Nad pravým horním rohem otázky se zobrazuje pořadí aktuální otázky lomeno jejich celkový počet. Testy mívají obvykle 10 až 15 otázek. Po zodpovězení poslední otázky se vám zobrazí vyhodnocení celého testu, kde se dozvíte, kolik otázek jste zodpověděli správně. Pokud jste někde udělali chybu, můžete kliknutím na odkaz Chci se zlepšit znovu projít chybně zodpovězené otázky. Pokud jste měli všechno správně, můžete celý test zodpovědět otázku po otázce znovu kliknutím na Projít test znovu nebo si vybrat pod vyhodnocením další test z nabídky testů.

Všechny otázky najednou

Pokud se vám všechny otázky zobrazily najednou, máte ve svém prohlížeči zakázaný JavaScript. Ničemu to nevadí, zodpovězte všechny otázky a poté klikněte na tlačítko Vyhodnotit test (toto tlačítko se při zobrazení po jedné otázce nezobrazuje, vyhodnocení se provede automaticky).