Testpark.cz

Angličtina

1/10

Jak se řekne anglicky zájezd?

2/10

Doplň: He ....... a dog. (On má psa.)

3/10

Jak se řekne anglicky: kokos

4/10

Přelož tuto větu: My máme tři psy.

5/10

Jak se řekne výsledek?

6/10

Jak se řekne vyvolení?

7/10

Přelož větu: Já jsem měla psy.

8/10

Přelož větu: Jak se máš?

9/10

Jak se řekne dům?

10/10

Přelož: Ty jsi.

Autor: anonym, 2005