Testpark.cz

Časy

1/13

Přelož: Učím se padat. (...pravidelně:D)

2/13

Přelož: Měli by jít do toho kostela?

3/13

Odpověz kladně krátkou odpovědí: Did you have a car?

4/13

Přelož: stříkačka, postel, prášky, spojení

5/13

Doplň: __ night

6/13

Doplň: __ the night

7/13

He is old man. He wears red suit and he has white hair and beard. He goes to American houses at Christmas. And he give presents. Who is he?

8/13

Které sloveso nepatří mezi nepravidelná slovesa?

9/13

Která věta obsahuje chybu?

10/13

Jak správně vystupňuješ přídavné jméno "sladký"

11/13

Jaký z anglických časů použiješ, když se něco začalo v minulosti a pokračuje i v přítomnosti, následky trvají.

12/13

Počitatelné(P) nebo nepočitatelné(N) : money, flat, ship, water

13/13

Přelož tyto otázky: How are you? What is your name? And where are you from? ( néé doslovně:D)

Autor: Itty-bitty, 2007