Testpark.cz

Gramatika a Velká Británie

1/10

Jestliže chceme přeložit výraz "I am going to", přeložíme to jako:

2/10

Dva téměř stejné pojmy, které překládáme "málo" či "trochu", v angličtině překládáme "a bit of" či "few of", rozdělují podstatná jména na:

3/10

Pravidelná slovesa mají koncovky v minulém a předpřítomném čase zakončené na:

4/10

Jak se řekne anglicky andulka?

5/10

Jak vypadá příslovec od přídavného jména "těžký - hard"?

6/10

Jaký jazyk je angličtina?

7/10

Kolik má angličtina pádů?

8/10

Velká Británie je rozdělena na:

9/10

Jediné anglické auto ze čtyř uvedených je:

10/10

Co je pro Velkou Británii typické?

Autor: Jaken, 2008