Testpark.cz

Kořen, stonek, list

1/15

Jak se nazývá pokožka u primární stavby kořene?

2/15

Jak se nazývá zóna s kořenovými vlásky?

3/15

Co vznikne ztloustnutím kořene a spodní části stonku?

4/15

Která z následujících rostlin má vzdušné kořeny?

5/15

Co vyplňuje prostor mezi pokožkou a středním válcem v primární stavbě kořene?

6/15

Čím je tvořena kořenová čepička?

7/15

Jaký pojem označuje stonek + listy?

8/15

Jaký typ stonku má hluchavka?

9/15

Jaký typ stonku má jetel?

10/15

Jak se nazývá bezlistý stonek s růžicí?

11/15

Jak se nazývají zkrácené zploštělé stonky?

12/15

Jak se vznikají stonkové hlízy?

13/15

Která rostlina má křídlatý typ stonku?

14/15

Jak se nazývají listové útvary v oblasti květu?

15/15

K čemu slouží dužnaté listy?

Autor: admin, 2005