Testpark.cz

Přírodopis z 6.ročníku

1/15

Co zkoumá mykologie ?

2/15

Co nepatří do organických látek ?

3/15

Která z následujících hub není jedovatá ?

4/15

Základní rozdíl mezi živočišnou a rostlinou buňkou je ?

5/15

Mezi noční motýly patří ?

6/15

Kolik párů nohou mají dospělí roztoči ?

7/15

Co je to destruent ?

8/15

Mezi hlavonožce nepatří ?

9/15

Jakou funkci plní krovky ?

10/15

Zapouzdřená larva tasemnice ve svalech mezihostitele se nazývá ?

11/15

Jaký typ nohou má brouk ?

12/15

Základnístavební a funkční jednotkou všech org. (kromě virů) je (jsou)?

13/15

Vyber tvrzení není správné o afroditce plsnaté:

14/15

Do jakého řádu patří šidélko ?

15/15

Který z těchto brouků je náš největší ?

Autor: anonym, 2006