Testpark.cz

Ptáci - pěvci

1/15

Samec je žlutozelený s dvěma žlutými páskami přes křídlo.

2/15

Běhá po zemi, potřásá ocáskem a létá v plochých vlnách.

3/15

Má výrazný šídlovitý zobák, který používá k vyhledávání hmyzích škůdců pod kůrou stromu.

4/15

Má oranžově žlutý zobák a žlutý kroužek okolo očí.

5/15

Je menší než vrabec domácí, má typickou červenobíločernou kresbou hlavy.

6/15

Je zbarven převážně černě a je kovově lesklý.

7/15

Velmi rád navštěvuje třešňové a jiné ovocné sady.

8/15

Samec pěnice černohlavé má šedohnědý hřbet a lesklý černý vršek hlavy, Jeho samice má

9/15

Sýkora babka je stálý pták.

10/15

Rehkovník je užívaný název pro

11/15

Zpívá na vrcholcích stromů od března do července.

12/15

Ptákem roku pro rok 2007 byl vyhlášen

13/15

Regulus regulus je

14/15

Pěvci jsou největším řádem třídy ptáků,

15/15

Hlasový orgán pěvců je nazýván

Autor: Hani, 2007