Testpark.cz

Řasy

1/10

Řasy se vyživují...

2/10

Který z těchto zástupců patří do červených řas?

3/10

Jak se jinak nazývají červené řasy?

4/10

Které řasy jsou nejdokonalejší?

5/10

Na co mají chaluhy vzdušné váčky?

6/10

K čemu Krásnoočku slouží pelikula?

7/10

V jaké situaci se zelené řasy shlukují do dočasné kolonie?

8/10

Kde se u nás vyskytují hnědé řasy?

9/10

Která řasa žije v symbióze s nezmarem?

10/10

Která z těchto řas má pletivný typ stélky?

Autor: Denesis, 2007