Testpark.cz

Zdravověda

1/15

Hlavní dýchací sval je?

2/15

Endokrinologie je věda o... ?

3/15

Co trvá déle: systola nebo dyastola?

4/15

Kde jsou uloženy hlasivky?

5/15

ARO je zkratka pro...

6/15

Označte NESPRÁVNÝ výrok:

7/15

Kolik má motek hemisfér?

8/15

Označte SPRÁVNÝ výrok:

9/15

Co objevil Alexander Fleming?

10/15

Kardiologie se zabývá?

11/15

Slinivka břišní je žláza s:

12/15

Aminokyseliny jsou základem?

13/15

Krev je červená, protože obsahuje:

14/15

Dezinsekce je?

15/15

Lékařská terminologie se skládá převážně?

Autor: nika, 2006