Testpark.cz

Živočichové od A do Z

1/15

Jaké oplození mají plazi?

2/15

Jak se nazývá skupina nejprimitivnějších savců?

3/15

Který živočich ze skupiny savců a řádu vačnatci je nazýván potravním specialistou?

4/15

Proč se nejvyvinutější skupina savců nazývá placentální savci?

5/15

Do jakého řádu patří pták labuť?

6/15

Který ze savců je nejrychlejší na světě?

7/15

Který z těchto organismů nepatří do žahavců?

8/15

Patří plejtvák obrovský mezi kytovce? A jestli jo, kolik až může měřit metrů?

9/15

Doplň: Mezi opice patří - Paviáni, Makakové, Malpy,..........

10/15

Ve večerníčku Káťa a Škubánek vystupuje holčička, pejsek a kocour. A škodolibý kocourek se jmenuje......

11/15

Který z těchto výroků nemá nic společného s hlodavci?

12/15

Které z těchto zvířat patří do řádu chobotnatci?

13/15

Které z těchto zvířat nepatří do řádu šelmy?

14/15

Do savců a řádu sudokopytníci nepatří:

15/15

Které domácí zvířátko je nejmazlivější ale zároveň samostatné???

Autor: ximiii, 2006