Testpark.cz

Čeština

1/15

Psychoterapie patří do oboru:

2/15

Stavba slova srdečný je:

3/15

Jednočlenná slovesná věta je:

4/15

Musíš se dobře obléknout, vždyt' je tam zima. Poměr mezi větami je:

5/15

Není nutné,abys tam šel. Vedlejší věta v souvětí je:

6/15

Hans Christian Andersen se narodil v :

7/15

S Werichem a Voskovcem spolupracoval v Osvobozeném divadle hudební skladatel:

8/15

Jan Neruda napsal:

9/15

Kdo ve své knize psal o sportovci Emilu Zátopkovi?

10/15

Která slavná spisovatelka se několikrát stěhovala se svým německým manželem a svými dětmi?

11/15

Kdo napsal báseň Březen?

12/15

Mezi slovní druhy nepatří:

13/15

Kdo napsal R.U.R.

14/15

Bylo nás pět napsal :

15/15

Spisovný výraz je:

Autor: L.T.Lusie, 2007