Testpark.cz

Chemická vazba

1/10

kovaletní vazba se dělí na vazby

2/10

Určete jaký druh vazby je v molekule fluoridu vápenatého

3/10

Které seřazení vazeb od nejmenší energie je správné

4/10

Vazba sigma vzniká překryvem orbitalů

5/10

Jaká vazba je v amoniaku

6/10

Jaké síly se neřadí mezi Van der Waalsovy síly

7/10

Odkud a kam vede dipólový moment

8/10

Co jsou to izomerní látky

9/10

Co vzniká při synchronizaci

10/10

Jaké jsou vazby v molekule methanu ( CH4 )

Autor: anonym, 2006