Testpark.cz

Chemie - 8.třída

1/15

Do stejnorodých směsí nepatří...

2/15

Co je to kouř..

3/15

Která z těchto vod se dělí podle obsahu minerálních látek?

4/15

Které tvrzení je špatně? Ve vzduchu je..

5/15

Co je to Valenční vrstva?

6/15

Značka prvku antimonu?

7/15

Pajka je slitina čeho?

8/15

Kdy byl oběven vodík?

9/15

Který prvek nepatří do Halogenů?

10/15

Jaká koncovka oxidačního čísla je 3.?

11/15

Jaký je název tohoto vzorce? SO3

12/15

Co jsou to indikátory?

13/15

Který indikátor používáme na kyseliny?

14/15

Jaký je název tohoto vzorce? HMnO4

15/15

FeS2, neboli disulfid železa je z jakého nerostu?

Autor: Ajunka, 2007