Testpark.cz

Chemie střední školy

1/15

Kdo objevil elektrony?

2/15

Atom je koule rovnoměrně vyplněná.............................náboj. Dopln!

3/15

Jakou metodu čištění by jsme použily k dělení směsí?

4/15

Jaký je vzorec oxidu arsenitého?

5/15

Smícháme-li 30 dílů 98%HCl s 68 díly vody vznikne 98 dílů ......%HCl. Dopln!

6/15

Jakou značku má Zlato?

7/15

Který prvek nepatří mezi 8.A skupinu-vzácné plyny?

8/15

Kolik procent Dusíku je ve Vzduchu?

9/15

Jaký vzorec má Kyselina Uhličitá?

10/15

Jaká je smrtící dávka Bílého Fosforu?

11/15

Jaká stupnice tvrdosti Diamantu?

12/15

Jaký je vzorec Kyseliny Sírové?

13/15

Jaký je vzorec Sirovodíku?

14/15

K čemu se používá EMULGÁTOR ?

15/15

Jaká je barva plamene vápníku?

Autor: SetnixYS, 2006