Testpark.cz

1. světová válka

1/15

Co bylo podnětem k vypuknutí světového konfliktu?

2/15

Jaké země tvořily tzv. Trojspolek?

3/15

Válka na západní frontě se se časem změnila na válku

4/15

Na počátku války se v Evropě vytvořila tři hlavní bojiště (fronty)

5/15

U belgického městečka Ypres použili Němci jako první jedovatý plyn

6/15

Na řece Sommě byly poprvé použity nové zbraně. Jaké?

7/15

1. světová válka skončila

8/15

Kde se konala poválečná konference o přerozdělení Evropy?

9/15

Zahraniční odboj českých zemí vedli

10/15

Mezi "muže 28. října" nepatří

11/15

Za program nového státu byla přijata 18. října 1918

12/15

Československo vzniklo

13/15

Prvním předsedou vlády Československa se stal

14/15

Tomáš Garrigue Masaryk nastoupil do funkce presidenta Československa v

15/15

Z kolika územních celků se skládala nová Československá republika?

Autor: pavlík, 2006