Testpark.cz

Důležitá data

1/10

Kdy byla bitva na Moravském poli?

2/10

Kdy zemřel Karel IV?

3/10

Kdy byl upálen mistr Jan Hus?

4/10

V jakém roce byl vynalezen knihtisk?

5/10

Bitva na Bílé hoře byla:

6/10

V jakém roce Josef II. vydal toleranční patent?

7/10

Na jakém ostrově v roce 1821 zemřel Napoleon Bonaparte?

8/10

Kdy proběhlo vylodění v Normandii?

9/10

Kdy skončila po celým světě 2. světová válka?

10/10

V kterém roce vnikli Rusové na území Československa?

Autor: anonym, 2006