Testpark.cz

Karel IV. - otec vlasti

1/11

Karel IV. se narodil v:

2/11

Otcem Karla IV. byl:

3/11

V letech 1323 - 1333 byl Karel vychováván v:

4/11

V roce 1344 založil Karel IV. a jeho otec:

5/11

Kdo byl portikandidátem Karla IV. jako římského krále?

6/11

Jak se jmenovala první manželka Karla IV.

7/11

V roce 1348 založil Karel IV.:

8/11

Kdy byl Karel IV. korunován Řimským císařem?

9/11

V jakém roce připojil Karel IV k českému království Braniborsko?

10/11

Kdo nazval Karla IV. otcem vlasti?

11/11

V jakém roce se narodil Václav IV.

Autor: Máče, 2006