Testpark.cz

Rudolf II.

1/15

Ve kterém roce se narodil Rudolf II.?

2/15

Jak se jmenoval Rudolfův otec?

3/15

Ve kterém roce vydal Rudolf Majestát?

4/15

Od kdy do kdy Rudolf II. vládne?

5/15

Který mlíř, namaloval Rudolfa jako Vertumnuse z ovoce a zeleniny?

6/15

Kolik bylo Rudolfovi když zemřel?

7/15

Jak se jmenoval bratr Rudolfa II.?

8/15

Ve kterém roce, přestěhoval Rudolf svůj dvůr do Prahy?

9/15

Kde je Rudolf pochován?

10/15

V jakém příbuzenském vztahu byli Rudolfův otec a matka?

11/15

Na jakém zámku byl vězněn Rudolfův šílený syn?

12/15

Jak znělo Rudolfovo Motto?

13/15

jak se Rudolfův šílený syn jenoval?

14/15

Ve kterém městě se narodil Rudolf II.?

15/15

Který italský taneční mistr působil na dvoře Rudolfa II

Autor: Manka V., 2008