Testpark.cz

Všeobecný test z dějepisu

1/15

Prvním státem na našem území byla Velká Morava. Jejím zakladatelem byl kníže:

2/15

Dne 2.3.1458 se stal českým králem Jiří z Poděbrad. Cílem jeho vlády bylo:

3/15

Habsburkové vládli v našich zemích od roku 1526 do 1918. Jako první byl na českém trůně:

4/15

Protektorát Čechy a Morava trval v letech:

5/15

Která z bitev Napoleona Bonaparta je označována jako bitva tří císařů?

6/15

Co bylo záminkou k vyhlášení 1. světové války?

7/15

Ja se jmenoval 1. americký prezident?

8/15

Urči, kdo a ve kterém roce objevil Ameriku:

9/15

Mezi národní buditele 18. a 19. století nepatří:

10/15

České hrady (Bezděz, Kokořín, Karlštejn, Střekov) byly stavěny v době:

11/15

Studiem znaků a erbů se zabývá:

12/15

Nevolnictví bylo v českých zemích zrušeno:

13/15

28.10 1918 byla vyhlášena samostatná ČSR. Nejvíce se o to zasloužil:

14/15

Alfons Mucha, proslulý svou plakátovou a knižní grafikou, své práce tvořil ve slohu:

15/15

Urči, která událost se odehrála 1. 1. 1993:

Autor: anonym, 2005