Testpark.cz

Ulice

1/15

Jak se jmenuje Adriana příjmením?

2/15

V kolikátém díle si vzal Lumír Nikl Světlanu?

3/15

Kde jeli o prázdninách manželé Jordánovi?

4/15

Do koho se zamiloval Pešek?

5/15

S kým chodí Tereza Jordánová?

6/15

Kdo je šéf(ka) salonu Michal?

7/15

Jak se jmenuje manželka Petra Boháče?

8/15

Jaký vztah je mezi Matějem Jordánem a Adrianou Peškovou?

9/15

Jak se bude jmenovat syn Jitky a Oldy Farských?

10/15

Jak se jmenuje společník Oldy Farského?

11/15

Čím se zabývá Tomáš Jordán?

12/15

je Betty těhotná?

13/15

Kam chce odjet Michal?

14/15

Jak se jmenuje matka Adriany Peškové?

15/15

Kde neustále zve Pešek Hejlovou?

Autor: Téja, 2006