Testpark.cz

Život brouka

1/10

Jak se jmenovala mravenčí princezna?

2/10

Jak se jmenoval vůdce kobylek?

3/10

Jaký vynález vymyslel Flik na začátku filmu?

4/10

Koho nalezl Flik ve "městě"?

5/10

Koho chtěl vůdce kobylek zašlápnout?

6/10

Jak se jmenoval oddíl "skautíků" v mraveništi?

7/10

Na čem přeletěl Flik rokli?

8/10

Jak se jmenovala vedoucí skautíků?

9/10

Co sežralo vůdce kobylek?

10/10

Čím chtěl Flik zastavit kobylky?

Autor: kiss, 2007