Testpark.cz

Ludwig van Beethoven

1/10

Kde se Beethoven narodil?

2/10

Čím byl jeho tatínek?

3/10

Ve kterém českém městě se Beethoven neuhnul císařskému průvodu?

4/10

Kolik sonát pro housle a klavír složil Beethoven?

5/10

Kolik složil Beethoven klavírních koncertů?

6/10

Komu chtěl věnovat Beethoven symfonii Eroicu?

7/10

Jak se nazývá devátá Beethovenova symfonie?

8/10

Kolik napsal Beethoven romancí?

9/10

Jaká je jediná Beethovenova opera?

10/10

Jak se jmenuje jedna z Beethovenových předeher?

Autor: admin, 2005