Testpark.cz

Rozřaď klasiky hudby

1/10

Kdo !!! nepatří !!! do Renesance

2/10

Kdo nepatří do tzv.Vídeňské školy

3/10

Kdo položil základ tzv.programní hudby

4/10

Kdo patří mezi klasicisty

5/10

Kdo používal tzv. leitmotiv

6/10

Kdo napsal italskou operu Lazebník Sevillský

7/10

Koho byl žákem Vítězslav Novák

8/10

Largo je známá druhá věta symfonie

9/10

Kdo nepsal impressionismus

10/10

Koho nemohl potkat Bedřich Smetana

Autor: Houslista, 2006