Testpark.cz

Dítě z rodu Luilů

1/10

Kolikátý Luil nechal zakopat zbraně?

2/10

Kolik Čarodějek Luelle vychovalo?

3/10

Co se Luelle naučila navzdor učitelce?

4/10

Wodoo byl:

5/10

Ajok neuměl:

6/10

Píseň Jediná předpovídá:

7/10

Čtvrtá Čarodějka učila:

8/10

Co je "Město Zmijí"?

9/10

Kolik let je Luelle v Aldžaře podle Písně Jediné?

10/10

Kde sídlí Urghové?

Autor: Lady Fowl, 2007