Testpark.cz

Výrazové formy

1/15

Co je to Básnictví?

2/15

Jeden řádek v básni je?

3/15

Co nepatří do stop?

4/15

Vyjádření vzniklá přenesením významu se nazývají?

5/15

Jak se nazývá básnický neobvyklý přívlastek?

6/15

Schéma střídavého rýmu je?

7/15

Kdo je autorem divadelní hry?

8/15

Jak se nazývá v literatuře oslovení neživé věci?

9/15

Jak se nazývá úvod k divadelní hře?

10/15

Jak se nazývá závěr divadelní hry?

11/15

Co je to forbína?

12/15

Kdo dohlíží na průběh představení i zkoušek?

13/15

V jaké osobě je psána ichforma?

14/15

Je to volná běžná přirozená forma vyjádření,co je to?

15/15

Co nepatří mezi figury?

Autor: Lukš, 2006