Testpark.cz

Matematika - narocnejsi

1/15

Jak se nazyva souradny system, kde je bod jednoznacne urcen vzdalenosti od stredu souradne soustavy a jednim uhlem?

2/15

Limita funkce sin(x) v nekonecnu:

3/15

Jak se nazyva matice A, pro kterou plati, ze X*A = E za predpokladu, ze vsechny matice jsou ctvercove stejneho radu, E je jednotkova matice a X je regularni matice?

4/15

Ktere z nasledujicich cisel NENI iracionalni?

5/15

Jaka je hodnota vyrazu Log(-1)

6/15

Soucet vsech cisel od jedne do sta se rovna: (snadno lze spocitat z hlavy)

7/15

Soucet vsech vnitrnich uhlu trojuhelniku ve ctyrrozmernem prostoru je vzdy:

8/15

Resenim obycejne diferencialni rovnice prveho radu je vzdy:

9/15

Obraz funkce sin(t) v Laplaceove transformaci je:

10/15

Jaka je hodnota vyrazu 1/0

11/15

Fourierova transformace rozklada vzor na funkce:

12/15

Jaka je hodnota normovane distribucni funkce v nekonecnu

13/15

Nasobime-li obrazy dvou funkci v Z-transformaci, pak se bude jednat o ......... jejich vzoru.

14/15

Pomoci residuove vety vyste mohli resit:

15/15

Kolik je lidi na planete Zemi?

Autor: fritzek, 2006