Testpark.cz

Matematika - přijímačky na SŠ

1/11

Které číslo musíme odečíst od 250, aby výsledné číslo bylo osminásobkem čísla 25?

2/11

Od čísla 42 odečteme osmkrát za sebou číslo 8 a čtyřikrát za sebou číslo 16.Jaké číslo musíme ještě odečíst,aby bylo výsledné číslo(-100)??

3/11

Vypočtěte: 4*5 min+1800 s -4*10 min =

4/11

Vypočtěte: (45-25)-(25-45)+(45+25)+(25-45) =

5/11

Zahraničního zájezdu se zučastnilo 42 žen,36 mužů a 62 dětí.Vypočtěte,kolik % z celkového počtu učastníků tvořily ženy:

6/11

Určete řešení následující rovnice:2,5(4x-2)-1,5(4x-2)=0,5(4x+8)

7/11

V rovnoramenném trojúhelníku jsou dvě shodná ramena a třetí strana se nazývá:

8/11

Osy všech tří uhlů trojúhelnika se protinají v jediném bodě.Tento bod je středem:

9/11

Obvod trojúhelníku vypočteme podle vztahu:

10/11

Určete čtyřnásobek rozdílu sedmi dvanáctin a čtyř devítin:

11/11

Jana přečetla za 2,4 hodiny 0,4 knihy. Za jak dlouho při stejné rychlosti četby přečte Jana celou knihu?

Autor: kokin, 2006