Testpark.cz

Slovíčka pro začátečníky

1/15

Co německy znamená das Telefon?

2/15

Co německy znamená Ich trinke?

3/15

Jak se německy řekne máš mě rád?

4/15

Jak se německy řekne +?

5/15

Jak se německy řekne -?

6/15

Jak se německy řekne kravata?

7/15

Co v češtině znamená das Schiff?

8/15

Co česky znamená Guten Morgen?

9/15

Co česky znamená in?

10/15

Co česky znamená das Wort?

11/15

Co česky znamená acht?

12/15

Co česky znamená enschuldigung

13/15

Co německy znamená Wie alt bist du denn?

14/15

Co německy znamená sag mal?

15/15

Co německy znamená antworte?

Autor: Denny, 2007