Testpark.cz

Jára da Cimrman a jeho hry

1/15

Kdo byli Cimrmanovi rodiče?

2/15

Jak se jmenuje dívka, která se před týdnem vypravila pro šafrán a trochu toho zázvoru?

3/15

Jaké měl Cimrman sourozence?

4/15

Znal se Cimrman s básníkem Sládkem?

5/15

Jaké dvě vady patří mezi neduhy stáří? Neschopnost myšlenku...

6/15

Větu "Jak se daří nebožce" jsme mohli slyšet ve hře

7/15

Které Cimrmanovy ozdravné hry znáte?

8/15

Co se ve hře Švestka ozvalo pod podlahou?

9/15

V jakém oboru Cimrman pracoval?

10/15

Byl Cimrman oblíbený?

11/15

Která z vět o Cimrmanovi je pravdivá?

12/15

Cimrman založil svůj sportovní spolek, jak se jmenoval?

13/15

Ve hře Posel světla matka našla nadávku pod písmenem p, kterou pak použila na svého syna, která nadávka to byla?

14/15

Opera Úspěch českého inženýra v Indii obsahuje (mimo jiné ) píseň jistého plukovníka, jak se jmenoval?

15/15

Kterou Cimrmanovu pohádku uvádí DJC?

Autor: Toaletka, 2008