Testpark.cz

Latinský test pro zdravotky

1/15

Podle jakého vzoru se skloňují substantiva 1. deklinace?

2/15

Kolik má latina konjugací?

3/15

Která předložka se nepojí s 6. pádem?

4/15

Jaké vzory má 5. deklinace?

5/15

Substantiva 3. deklinace jsou..

6/15

Doplň ablativ ke slovu dolor.

7/15

Přelož: velká operace

8/15

Co znamená zkratka RNDr?

9/15

Co znamená: Alea iacta est!

10/15

Jaké deklinace je slovo sternum?

11/15

Přeložte...Radix linguae

12/15

Functio cordis..

13/15

Koleno..

14/15

Ruka..

15/15

Číslovka novem je..

Autor: anomym, 2007