Testpark.cz

Star Shine

1/11

Jak se jmenují 4 "hlavní" holky?

2/11

Jak se jmenuje kůň Lisy?

3/11

V jakém městě bydlí holky?

4/11

Vyrůstala Alex se samými sestrami a jední bratrem?

5/11

Jak se jmenuje kůň Lindy?

6/11

Z jaké rodiny je Anee?

7/11

Jak se jmenuje kůň Anee?

8/11

Kdo je nejchytřejší z party holek?

9/11

Jak se jmenuje kůň Alex?

10/11

Kolik je dílů StarShinu?

11/11

Co jsou?

Autor: Bája, 2008