Testpark.cz

The sims 2 - Volný čas

1/10

V jakém roce tento dodatek vyšel?

2/10

Jakou barvu má obal?

3/10

Jaké sousedství přibylo?

4/10

Který z těchto zájmů neexistuje?

5/10

Jak se jmenuje klub kulinářství?

6/10

Když se simík s plným nasazením věnuje své zálibě, dostane se do:

7/10

Kolik existuje zájmů?

8/10

Jaké nové sporty mohou simíci provozovat?

9/10

Jakou novou si můžete zvolit (druhou) aspiraci?

10/10

Co z těchto činností simíci dělat NEMŮŽOU?

Autor: Karolina, 2008