Testpark.cz

Street Dance

1/10

Co je vlastně street dance?

2/10

Pro koho je street dance?

3/10

Který z těchto tanečních výrazů nepatří do streetu:

4/10

Street dance se dělí na různé podskupiny...která tam nepatří:

5/10

Jak se jmenuje nejlepší tanečnice Street Dance na světě?

6/10

Na kterou hudbu se nejlépe Streetuje?

7/10

Který z těchto filmů je filmem ve kterém jde právě o Street dance?

8/10

Od kolika let se smí tancovat Street dance?

9/10

O co přesně jde v break danci?

10/10

Existují v ČR kurzy street dance?

Autor: Šakynka, 2008