Testpark.cz

Hlavní města Evropy

1/10

Hlavní město Německa

2/10

Hlavní město Belgie

3/10

Hlavní město Polska

4/10

Hlavní město Francie

5/10

Hlavní město Chorvatska

6/10

Hlavní město Řecka

7/10

Hlavní město ČR

8/10

Hlavní město Velké Británie

9/10

Hlavní město Norska

10/10

Hlavní město Lotyšska

Autor: Kačka, 2006