Testpark.cz

Světové jazyky

1/10

V kolika státech se mluví německy?

2/10

Jakým jazykem se převážně mluví v severní Africe?

3/10

Jakým jazykem se převážně mluví ve střední Africe?

4/10

Jakým jazykem se převážně mluví v jižní Africe?

5/10

Jakým jazykem se mluví v Mexiku?

6/10

Jakým jazykem se mluví v Brazílii?

7/10

Jakými jazyky se mluví v Kanadě?

8/10

Jakými jazyky se mluví ve Švýcarsku?

9/10

Jakým jazykem se mluví v Peru

10/10

Jakým jazykem se mluví v jihoafrické Angole?

Autor: Packa, 2006