Testpark.cz

Anglický jazyk pro 7.ročník ZŠ

1/10

Přelož větu: Slunce svítí.

2/10

Která z vět je správně?

3/10

Jakým správným časem vyjádříme, že někdo něco dělal po určitou dobu v minulosti?

4/10

Jaké slovo mezi ostatní slova významově nepatří?

5/10

Jaké jsou dva významy slova flag?

6/10

Doplňte chybějící slovo: He .............. football every Friday. /Chodí hrát fotbal každý pátek./

7/10

Jak se řekne: davy, zástupy?

8/10

Jaké předložky užíváme ve spojení: ....the bottom .... the see /na dně moře/

9/10

Jaké zvíře nepatří mezi "PETS"?

10/10

Jaký je opak slova: DARK?

Autor: anonym, 2006