Testpark.cz

Indie a Čína - starověk

1/10

Kdy vznikla harrapská kultura?

2/10

Kdo vpadl do Indie kolem roku 1500 př.n.l.?

3/10

Jak byla rozdělena společnost Védského období?

4/10

Co byly Védy?

5/10

Jak se v buddhismu nazývá dosažení osobní blaženosti?

6/10

Jaká říše byla na území Indie v letech 321-184 př.n.l.?

7/10

Jak se nazývá období 8.-5. stol př.n.l. na území Číny?

8/10

Který filozofický směr prosazuje rovnost lidí?

9/10

Jaká říše vznikla na území Číny v roce 221 př.n.l.?

10/10

Kdo směl v Číně konzumovat maso?

Autor: admin, 2005