Testpark.cz

Význam slovíček

1/10

Co logicky nepatří mezi ostatní?

2/10

Co není dopravní prostředek?

3/10

Která z vlastností je považována za zápornou?

4/10

Co se nenachází na obličeji?

5/10

Co se nedá sníst?

6/10

Co létá?

7/10

Posledním dnem v týdnu je :

8/10

Kdo není člen rodiny?

9/10

Co není světovou stranou?

10/10

Co se nedá obléknout?

Autor: mirabela, 2007