Testpark.cz

Starověké Řecko do 5.století př.n.l

1/15

Co bylo na počátku řeckých dějin mimo pevninské území?

2/15

Po příchodu kterého národa vzniká kultura pevninského Řecka?

3/15

O čem byly aitologické mýty?

4/15

Kde vytvořili Dórové vládnoucí vrstvu?

5/15

Jaká forma vlády je oligarchie?

6/15

Kdy začíná Velká řecká kolonizace?

7/15

Co putovalo z kolonií do metropolí?

8/15

Jaký typ státu byla Sparta?

9/15

Jak se ve Spartě nazývali otroci?

10/15

Kdo byl v čele Sparty?

11/15

Jak se nazývalo uskupení Sparty a jejich spojenců?

12/15

Jak se nazývala společenská vrstva v Athénách, ve které byli převážně řemeslníci a obchodníci?

13/15

Na jak dlouho byli v Aténách voleni archonti?

14/15

Kdo vytvořil v Aténách v roce 621 př.n.l. první ústavu?

15/15

Co je Ostrakismos?

Autor: admin, 2005