Testpark.cz

Anatomie člověka

1/15

Hormon inzulin se tvoří:

2/15

V dutině nosní se vdechovaný vzduch

3/15

Trojcípá chlopeň se nachází

4/15

Sluchové kůstky jsou uloženy

5/15

Barevné vidění umožnují

6/15

Která část spermie je nositelem genetické informace

7/15

Mezi svaly obličeje patří

8/15

Tkáňový mok se liší od krevní plazmy tím, že neobsahuje

9/15

Eustachova trubice spojuje střední ucho

10/15

V dětském chrupu nejsou obsaženy

11/15

Pepsin je

12/15

Jaké je množství bílých krvinek v 1mm krychlovém krve

13/15

Pletenec horní končetiny je tvořen

14/15

Leukémie je

15/15

Pokožka je

Autor: hanina, 2007