Testpark.cz

Byzantská říše

1/10

Kdy vznikla Byzantská říše?

2/10

Jaké bylo hlavní středisko Byzantské říše?

3/10

Jaký byl hlavní jazyk Byzantské říše?

4/10

Kdy vládl Justinián?

5/10

Jakou říši se snažil Justinián připojit?

6/10

Jaká byla forma vlády v Byzantské říši?

7/10

Jaký titul měl panovník?

8/10

Kdy byla ukončena činnost Platónovy akademie?

9/10

Jak se nazýval slavný chrám v Byzantské říši?

10/10

Kdy proběhlo první církevní schizma?

Autor: admin, 2005