Testpark.cz

Biologie a její odvětví

1/15

Věda, zabývající se projevy, evolucí chování živočichů?

2/15

Věda, zkoumající tvary těla živočichů a jejich částí?

3/15

Biomatematika

4/15

Antropologie

5/15

Fyziologie

6/15

Imunologie

7/15

Argobiologie

8/15

Botanika

9/15

Genetika

10/15

J.Jánský

11/15

J.G.Mendel pozoroval?

12/15

Biologii dělíme:

13/15

Biogeografie

14/15

Humánní medicína

15/15

Zoologie

Autor: Katka254, 2008