Testpark.cz

Český stát ve vrcholném středověku

1/15

Kdy byla vydána Zlatá bula sicilská?

2/15

Co neobsahovala Zlatá bula sicilská?

3/15

Kolik by měl český panovník zaplatit , pokud by se neúčastnil císařské korunovace?

4/15

Jaký znak českého království zavedl Přemysl Otakar I.?

5/15

Kdy se začaly razit brachteáty?

6/15

Která žena byla první manželkou Přemysla Otakara I.?

7/15

Kdy bylo založeno Staré město pražské?

8/15

Které královské město bylo založeno za vlády Václava I.?

9/15

Jaká byla druhá manželka Přemysla Otakara II.?

10/15

Ve kterém roce byla bitva na Moravském poli?

11/15

Z jakého rodu byl Záviš z Falkenštejna?

12/15

Která mince se začíná razit roku 1300?

13/15

Kdy byl Václav II. korunován na polského krále?

14/15

Jaké jméno přijal Václav III. při korunovaci na uherského krále?

15/15

Kdy byl Václav III. zabit?

Autor: admin, 2006