Testpark.cz

Kočkovité šelmy

1/10

Které zuby jsou typické pro kočkovité šelmy?

2/10

Která kočkovitá šelma nemá zatažitelné drápy?

3/10

Které 2 smysly mají nejvíce vyvinuté?

4/10

Přepadají kořist ze zálohy?

5/10

Kdy tato zvířata loví?

6/10

Kočkodan je.......?

7/10

Kočkovité šelmy mají....?

8/10

Kočky jsou?

9/10

Mají úplný chrup?

10/10

Tělo mají porostlé.....?

Autor: ActionGirl, 2006