Testpark.cz

Středověká literatura

1/10

Co to jsou apokryfy?

2/10

Jaké písmo přinesli Konstantin a Metoděj do Velké Moravy?

3/10

Jak se nazývá nejstarší báseň na českém území?

4/10

Na jakém místě v Čechách se udržovala v 11.století nejdéle staroslověnština?

5/10

Jaký stůl je základem Artušovského cyklu?

6/10

Kdy byla napsána Dalimilova kronika?

7/10

Jaká díla vytvářel Claretus?

8/10

Jak se nazývá autobiografie Karla IV.?

9/10

Jaká bajka je součástí Hradeckého rukopisu?

10/10

Jak se nazývá dílo Smila Flašky z Pardubic, ve kterém vystupuje lev a další zvířata?

Autor: admin, 2005