Testpark.cz

Kostra

1/10

Měkké místo novorozenců na lebce je:

2/10

Které kosti párové nepatří do části mozkové?

3/10

Co do popisu obratele nepatří?

4/10

Z kolika obratlů se skládá páteř?

5/10

Kolik má páteř segmentů?

6/10

Kolik je krčních obratlů?

7/10

Který obratel je druhý?

8/10

Kolik máme párů žeber nepravých?

9/10

Co do horný končetiny nepatří?

10/10

Kolik je záprstních kůstek?

Autor: Hanka, 2006