Testpark.cz

Přírodopis - osová kostra

1/15

Kolik máme obratlů?

2/15

Kolik máme krčních obratlů?

3/15

Čím jsou obratle spojeny?

4/15

Kolik párů máme žeber?

5/15

Žebra se rozdělují na tří části.Jedna z těchto skupin neexistuje, která?

6/15

Která z těchto kostí nepatří mezi obličejovou část?

7/15

Jak se jmenuje nejtenčí místo na lebce...na spánkové kosti?

8/15

Kolik kůstek na horní končetině je zápěstních?

9/15

Kolik kůstek na dolní končetině je nártních?

10/15

Která kost se kloubně připojuje k bérci?

11/15

Která z těchto částí nepatří mezi části pánve?

12/15

Jak se řekne odborně čepovci ( druhý krční obratel ) ?

13/15

Jak se říká tělu kosti?

14/15

Co z tohoto nepatří do osové kostry?

15/15

Co z těchto tvrzení není pravda?

Autor: Kikushka, 2006