Testpark.cz

Krytosemenné rostliny - dvouděložné

1/15

Která pryskyřníkovitá rostlina nemá žlutý květ?

2/15

Čím je zajímavý jaterník podléška?

3/15

Co je plodem mákovitých rostlin?

4/15

Jak nazýváme zanedbaná místa, kde rostou určité druhy (např. staré zdi)?

5/15

Do které čeledi patří kopytník evropský?

6/15

Čím se liší dymnivka dutá od dymnivky plné?

7/15

Ze které části konopí setého pocházi konopný olej?

8/15

Jaký tvar listů má kopřiva žahavka?

9/15

Která z těchto bukovitých rostlin je nepůvodní v ČR?

10/15

Na co se nevyužívá bříza?

11/15

Kde byste hledali habr?

12/15

Co je plodem ořešáku královského?

13/15

Jaký je starší název pro čeleď hvozdíkovité?

14/15

Která z těchto rostlin byla považována za běžný polní plevel?

15/15

Jaký je latinský název pro konvalinku vonnou?

Autor: Shitmísek, 2007